Yhteystiedot
Datainput
Resultat
um
gmm
gram
gram
When center of gravity are in middle of two planes

CASE MOVENTAS: Hybridi 3D-mittaus

Moventaksella oli tarve saada koneistuskeskuksen 3D-mallit ajan tasalle CAM-ohjelmistoon työstöratojen törmäystarkasteluun ja visualisointiin. Koneentoimittajalta ei ollut saatavilla vanhoja 3D-malleja, samaten 3D-mallia ei ollut saatavilla koneen ympäristöstä, osasta pitimistä ja sorvinpakasta.

Moventaksen CNC-sorvin ympäristö

RATKAISUNA  USEAMMAN MITTAUSTEKNOGIAN SAUMATON YHTEISTYÖ

Mittauksessa käytettiin Leican laser trackeria koordinaattimittaukseen ja Creaformin HandySCAN Elite ja MetraSCAN -Black skannareita tarkempien yksityiskohtien digitointiin sekä Faron laserkeilainta ympäristön skannaukseen. Kaikki mittaus- ja skannaustulokset yhdistettiin yhteen ja samaan CAD-kuvaan.

Trackerilla mitattiin yhteinen koordinaatisto työstökoneiden skannauksille  ja ympäristön keilauksille. Laserkeilaimella mitattiin koneen ympäristö sisä- ja ulkopuolelta. MetraSCANilla 3D-skannattiin sorvipakka ja karan ympäristöä ja HandySCANilla työkalujenpitimet. Skannatusta pistepilvi- ja kolmioverkkomalleista tehtiin solid eli CAD-mallit.

Sorvipakan ja karan ympäristön kolmioverkotettu skannausdata (Skannattu MetraSCANilla)
Pitimien solid-mallit, tarkkuus 0,1 mm (skannattu HandySCANilla)
Sorvin kokonaisuuden solid-malli, tarkkuus 2 mm (CAD-malli)

Nopeaa ja tehokasta – 3D-skannauksessa ja mittauksessa meni yksi työpäivä kahdelta MLT:n mittausinsinööriltä ja tuloksien mallinnukseen meni 2 työpäivää.

Onko kiinnostusta vastaavan tyyppisestä mittauspalvelusta?

Ota yhteyttä:

Markus Kähkönen, Myynti- ja mittausinsinööri
tel. 040 525 3782, markus.kahkonen@mltfinland.fi

Arto Kortelainen, Mittausinsinööri
tel. 040 727 5572, arto.kortelainen@mltfinland.fi

 

11

May

MLT Webinaari-sarja 2

MLT Webinaari-sarjan toisessa osassa käsitellään geometrian mittausta, 3D-skannauksen hyödyntämistä laadunvarmistuksessa ja onnistuneen kenttätasapainotuksen tekemistä. Ilmoittaudu...

Lue lisää

10

Apr

MLT Webinaarit

Tieto on valtaa ja tietoa saadaan mittaamalla! MLT Webinaari-sarjassa käsitellään monipuolisesti mittaamisen eri osa-alueita. Ilmoittaudu...

Lue lisää

15

Mar

Z+F laserkeilaimet MLT:n uusin vahvistus

Laserkeilausta käytetään prosessilaitosten ja infrastruktuurin eli rakennuksien ja koneiden digitointiin ja 3D-mittaukseen. Uuden Z+F keilaimen...

Lue lisää
logo